Nguyễn Thị Thanh Huyền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,293,569

 
Mục này được 17326 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  26/10/1981
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Nghi Liên - Nghi Lộc - Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Sydney
Dạy CN: Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Điện thoại: 02363836987; Mobile: 
Email: huyen.ntt@due.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thực tiễn phương pháp đánh giá khả năng hoạt động liên tục trong kiểm toán BCTC tại các công ty kiểm toán ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Huyền. Mã số: T2014-04-43. Năm: 2014. (Apr 1 2016 4:31PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phòng kế toán ảo phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành kế toán tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đoàn NGọc Phi Anh. Thành viên: Hà Phước Vũ, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Xuân Linh, Trần Thị Thuỷ Vân, Đỗ Nguyệt Ánh, Nguyễn Hoàng Anh Thư, Vương Phương Thuỷ. Mã số: T2013-04-37. Năm: 2013. (Aug 19 2020 11:27AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kế toán – Kiểm toán trong quá trình cải cách và hội nhập. Số: 8I837N4-DVT. Trang: 372-375. Năm 2014. (Aug 19 2020 11:37AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn