Nguyễn Thị Thanh Huyền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,075,394

 
Mục này được 16164 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  26/10/1981
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Nghi Liên - Nghi Lộc - Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Sydney
Dạy CN: Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Điện thoại: 02363836987; Mobile: 
Email: huyen.ntt@due.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thực tiễn phương pháp đánh giá khả năng hoạt động liên tục trong kiểm toán BCTC tại các công ty kiểm toán ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Huyền. Mã số: T2014-04-43. Năm: 2014. (Apr 1 2016 4:31PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn