Nguyễn Thị Thanh Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,870

 
Mục này được 19428 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Thanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  29/03/1984
Nơi sinh: Hội An, Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Anh; Tại: Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh; Tại: ĐHNN - ĐHĐN
Dạy CN: Biên - phiên dịch
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 46 Nguyễn Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3 699369; Mobile: 0905007784
Email: nttthanh@ufl.udn.vn; tcethanh@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2006-2009: Làm việc tại khoa tiengs Anh, trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
2009: Học tại Brussels, theo học bổng của Liên minh Châu Âu.
2009- nay: Làm việc tại khoa tiếng Anh, trường Đị học Ngoại Ngữ - ĐHĐN
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Nghiên cứu thực trạng sử dụng hoạt động đóng vai trong giảng dạy nghiên cứu thực trạng sử dụng hoạt động đóng vai trong giảng dạy bộ môn phiên dịch cho sinh viên trường đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thanh. Hội nghị Khoa học Khoa tiếng Anh 2015. Trang: 10-15. Năm 2015. (May 17 2017 7:54PM)
[2]Bài báo: Các đặc điểm ngôn ngữ thể hiện trong các tuyên ngôn pháp lý trong tiếng Anh. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thanh. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ, 2015. Số: 6(91). Trang: 154-158. Năm 2015. (May 17 2017 7:58PM)
[3]Tham luận: Ứng dụng của mô hình tối ưu hoá lợi ích của công nghệ trong việc xây dựng môi trường học tập linh hoạt cho người học tiếng Anh. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thanh. Hội thảo kho học "Tích hợp ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông vào xây dựng và phát triển đề cương môn học trong chương trình đào tạo", 04/09/2015. Trang: 17-21. Năm 2015. (May 17 2017 8:01PM)
[4]Bài báo: Mạng xã hội Facebook và những ứng dụng của Facebook trong môi trường học tập linh hoạt tăng tính cộng tác. Tác giả: nguyễn Thị Thanh Thanh. The 6th International Conference on TESOL - Responding to Challenges of Teaching English for Communication, SEAMEO RETRAC, August 13-15, 2015. Số: 6. Trang: 106-121. Năm 2015. (May 17 2017 8:04PM)
[5]Tham luận: Tối ưu hóa Mô hình công nghệ - học tập hiệu quả trong môi trường học tập linh hoạt. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thanh. English Language Innovation, implementation, and Sustainability - The International TESOL symposium 2015, 8/2015; Hội thảo Tich hợp Ứng dụng công nghệ thong tin và truyền thong vào xây dựng và phát triển đề cương môn học trong chương trình đào tạo cử nhan sư phạm tiêng Anh. Trang: 22-29. Năm 2015. (May 17 2017 8:09PM)
[6]Tham luận: Thể hiện biến tố âm cuối trong tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Nguyen Thi Thanh Thanh. Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ 4: “Đổi mới Phương pháp Giảng dạy và Quản lý để thực hiện tốt đào tạo ngoại ngữ theo tín chỉ.”. Trang: 10-15. Năm 2008. (May 17 2017 7:50PM)
[7]Bài báo: Thể hiện biến tố âm cuối trong tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng - Thực trạng và Giải pháp. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thanh. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ, 2007. Số: 7. Trang: 5-10. Năm 2007. (May 17 2017 7:47PM)
[8]Tham luận: Tìm hiểu những khó khăn trong việc học kỹ năng Nói của sinh viên năm I trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyen Thi Thanh Thanh. Kỷ yếu hội nghị Nghiên cứu khoa học Đại học Ngoai Ngữ - Đại học Đà Nẵng. Trang: 5-10. Năm 2005. (May 17 2017 7:43PM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen Giảng viên đạt thành tích Xuất sắc trong năm học 2015-2016. Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng bằng khen.. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn