Nguyễn Thị Thu Hướng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,702

 
Mục này được 31594 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Hướng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  14/09/1980
Nơi sinh: Bắc Ninh.
Quê quán Bắc Ninh.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Tiếng Anh; Tại: Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Ngôn ngữ ứng dụng ; Tại: Đại học Queensland
Dạy CN: Biên, Phiên dịch
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: K172/02 Nguyễn Duy Hiệu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.893124; Mobile: 
Email: huong2kh@gmail.com; ntthhuong@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2002-2005: Giảng dạy tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
2005-2006: Học Thạc sĩ tại Australia
2007-2014: Giảng dạy tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
2014-2018: Nghiên cứu sinh tại Australia
2019 đến nay: Giảng dạy tại Khoa Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ DỊCH THUẬT CỦA SINH VIÊN NGÀNH CỬ NHÂN ANH. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hướng. VNU Journal of Foreign Studies. Số: 4. Trang: 63-79. Năm 2020. (Feb 16 2021 10:16AM)
[2]Bài báo: PHÊ BÌNH DỊCH-CÔNG CỤ HỮU ÍCH TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY PHÊ PHÁN CỦA NGƯỜI HỌC. Tác giả: NGUYỄN THỊ THU HƯỚNG. Tapj chí Khoa học và công nghệ ĐHĐN. Số: 2(63). Trang: 35-41. Năm 2013. (Feb 27 2019 9:06AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Thị Thu Hường
Đề tài: An Investigation into Loss and Gain in English -Vietnamese Translational Version of the Book “Happy Teachers Change the World” by Thich Nhat Hanh and Katherine Weare”

 Thạc sĩ

 Đại học Ngoại ngữ

 2019

 2020

[2]Lê Thị Thúy Kiều
Đề tài: An investigation of commonly used stylistic devices in “The Great Gatsby” of Francis Scott Key Fitzgerald and its Vietnamese version

 Thạc sĩ

 Đại học Ngoại ngữ

 2019

 2020

[3]Đoàn Thị Ngọc Bích
Đề tài: An investigation into domestication and foreignization in the English translation of Vũ Trọng Phụng’s Dumb Luck novel and foreign readers’ perception

 Thạc sĩ

 Đại học Ngoại ngữ

 2019

 2020

[4]Bùi Thị Anh Thư
Đề tài: An investigation into politeness strategies used in conversations in the coursebooks “Let’s Talk” 1, 2, 3

 Thạc sĩ

 Đại học Ngoại ngữ

 2018

 2019

[5]Nguyễn Thị Nam Yên
Đề tài: A cross-cultural study of politeness markers in making and responding to suggestions in the Harry Potter film series

 Thạc sĩ

 Đại học Ngoại ngữ

 2018

 2019

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn