Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,794,572

 PHÊ BÌNH DỊCH-CÔNG CỤ HỮU ÍCH TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY PHÊ PHÁN CỦA NGƯỜI HỌC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYỄN THỊ THU HƯỚNG
Nơi đăng: Tapj chí Khoa học và công nghệ ĐHĐN; Số: 2(63);Từ->đến trang: 35-41;Năm: 2013
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Với khung chương trình đào tạo tiếng Anh bậc đại học hệ Biên-Phiên dịch, sinh viên được trang bị các kỹ năng dịch thuật từ cơ bản đến nâng cao, kiến thức về lý thuyết dịch, nhưng lại không được tiếp cận với lĩnh vực phê bình dịch. Trong khi đó, theo Newmark (1995, trang 185), phê bình dịch là một yếu tố cần thiết trong việc đào tạo dịch thuật bới nó là cầu nối giữa lý thuyết và thực hành dịch và mang lại rất nhiều lợi ích cho người học. Bên cạnh việc nâng cao kiến thức về ngôn ngữ, loại hoạt động này giúp người học phát huy được khả năng tư duy phê phán (critical thinking), một yêu cầu cần thiết của người học ngoại ngữ cũng như thế hệ công dân tương lai thời đại mới. Bài viết mô tả lợi ích của phê bình dịch và trình bày cách sử dụng hiệu quả phương pháp phê bình dịch trong các lớp học dịch.
ABSTRACT
The BA English program includes basic and advanced translation courses but translation criticism. However, according to Newmark (1995), translation criticism is essential to translation teaching as it is the bridge between translation theory and practice and it brings many benefits to learners. In addition to enhancing students' linguistic knowledge, this activity promotes learners' critical thinking which is essential to language learners especially in the new global era. The article describes the benefits of translation criticism and presents effective ways to use translation criticism in translation classes.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn