Nguyễn Thị Thu Thủy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 41931 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Thủy
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  13/04/1967
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Quảng Điền - Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa thực phẩm; Tại: Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2000; Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Tại: Đại Học Đà Nẵng
Dạy CN: Quản lý công nghiệp
Lĩnh vực NC: Quản trị tài chính, quản trị chiến lược kinh doanh, quản trị nhân sự, quản lý dự án
Kinh tế doanh nghiệp
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: K19/23 Quang Trung - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Thời gian bắt đầu công tác: Tháng 2 - 1990 tại Bộ môn Kinh tế kỹ thuật, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Môn học được giao đảm nhận: Kinh tế ngành
Năm 1995: Công tác tại khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện trường đại học bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đảm nhận các môn học: Kinh tế quản lý, Kinh tế đầu tư, Quản trị Tài chính, Chiến lược kinh doanh, Quản trị nhân sự
Năm 2000: Tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Hóa Thực phẩm tại Đại học Đà Nẵng
Năm 2005: Tôt nghiệp Đại học Bằng hai ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Đà Nẵng
Tháng 12/2006 đến tháng 5/2007: Làm thực tập sinh tại trường Đại học ETS (L'Ecole de Technology Superieur) Canada
Năm 2007 đến nay: Công tác tại khoa Quản lý dự án - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình tối ưu để cực tiểu hóa chi phí của doanh nghiệp trong quản trị tài chính ngắn hạn. (Đã hoàn thành 2016). Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy. Thành viên: Nguyễn Thị Thu Thủy. Mã số: T2016-02-44. Năm: 2016. (Feb 29 2016 11:29AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy nấm mốc ASP.Niger cho Enzime Cellulase và Protease. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy. Mã số: BK. Năm: 2002. (Feb 29 2016 11:32AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ: kết quả thực nghiệm từ nghiên cứu định lượng. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Kỳ Long. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 2020/5. Trang: 137-140. Năm 2020. (Jul 10 2020 11:25PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu việc sử dụng công cụ tài chính phái sinh để quản trị rủi ro lãi suất trong doanh nghiệp xây dựng. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Kỳ Long. Hội thảo công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững lần 3- ATCESD. Số: 03. Trang: 149-152. Năm 2018. (Jul 10 2020 11:31PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHOẢN PHẢI THU CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Kỳ Long. Kỷ yếu Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững lần thứ 2" ATCESD2016. Số: ISBN: 978-604-82-2016-7. Trang: 137-140. Năm 2016. (Jun 26 2017 1:01PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 17 2019 2:21PM)
[1]Kinh tế Doanh nghiệp Chủ biên: PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh. Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy, ThS. Hồ Dương Đông. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2019.
  
 Khen thưởng
[1] Giáo viên dạy giỏi. Năm: 2002.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chiến lược và chính sách kinh doanh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên ngành Quản lý công nghiệp - Khoa Quản lý dự án - Trường ĐHBK - ĐHĐN  Trường ĐHBK - ĐHĐN
[2]Quản trị nhân sự
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên ngành Quản lý công nghiệp - Trường ĐHBK - ĐHĐN  Trường ĐHBK - ĐHĐN
[3]Kinh tế vi mô: Chiến lược và tổ chức
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên ngành PFIEV - Trường ĐHBK - ĐHĐN  Trường ĐHBK - ĐHĐN
[4]Chuyên đề tự chọn: Quản trị rủi ro
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên khoa Quản lý dự án - Trường ĐHBK - ĐHĐN  Trường ĐHBK - ĐHĐN
[5]Quản trị tài chính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 Sinh viên khoa Quản lý dự án - Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN Các Trung tâm vừa làm vừa học thuộc ĐHĐN
[6]Kinh tế quản lý
Ngành: Khoa học quản lý
 1991 Sinh viên trường Đại học bách khoa - ĐHĐN  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn