Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,504,036

 Kinh tế Doanh nghiệp
Chủ biên: PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh; Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy, ThS. Hồ Dương Đông
Nơi xuất bản: Đà Nẵng; Mã số:  ;Năm XB: 2019
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kinh tế
TÓM TẮT
Cung cấp kiến thức về quản lý doanh nghiệp cho sinh viên các ngành kỹ thuật.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn