Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,212,914

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chiến lược và chính sách kinh doanh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên ngành Quản lý công nghiệp - Khoa Quản lý dự án - Trường ĐHBK - ĐHĐN  Trường ĐHBK - ĐHĐN
[2]Quản trị nhân sự
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên ngành Quản lý công nghiệp - Trường ĐHBK - ĐHĐN  Trường ĐHBK - ĐHĐN
[3]Kinh tế vi mô: Chiến lược và tổ chức
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên ngành PFIEV - Trường ĐHBK - ĐHĐN  Trường ĐHBK - ĐHĐN
[4]Chuyên đề tự chọn: Quản trị rủi ro
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên khoa Quản lý dự án - Trường ĐHBK - ĐHĐN  Trường ĐHBK - ĐHĐN
[5]Quản trị tài chính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 Sinh viên khoa Quản lý dự án - Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN Các Trung tâm vừa làm vừa học thuộc ĐHĐN
[6]Kinh tế quản lý
Ngành: Khoa học quản lý
 1991 Sinh viên trường Đại học bách khoa - ĐHĐN  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn