Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP GỐM CORDIERIT LÀM VẬT LIỆU NỀN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHẾ TẠO BỘ XÚC TÁC XỬ LÝ KHÍ THẢI TRONG ĐỘNG CƠ Ô TÔ
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Trung Chinh; Thành viên:  Nguyễn Thị Nguyên Nhi
Số: T2017-06-81 ; Năm hoàn thành: 2017; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Đề tài nghiên cứu chế tạo gốm cordierite từ cao lanh Hiệp Tiến (tỉnh Lâm Đồng) theo phương pháp nung thiêu kết khối truyền thống. Gốm cordierite có hệ số giãn nở nhiệt rất nhỏ, vì vậy có độ bền nhiệt tốt và hiện được coi là vật liệu gốm tốt nhất cho ứng dụng làm vật liệu nền cho bộ xúc tác chuyển hóa khí thải trong ô tô. Bộ xúc tác này có nhiệm vụ chuyển hóa các chất gây ô nhiễm trong khí thải ô tô thành các chất không gây ô nhiễm. Vật liệu gốm cordierite sau khi chế tạo được xác định các tính chất cơ lý, xác định đặc trưng thành phần khoáng và vi cấu trúc. Gốm cordierite được chế tạo dưới dạng viên tròn nhỏ, được phủ chất mang g-Al2O3 và xúc tác Pt, sau đó được lắp đặt trong bộ xúc tác chuyển hóa khí thải của ô tô chạy xăng. Kết quả cho thấy bộ xúc tác chuyển hóa tự chế tạo có thể loại bỏ 43.75% khí CO và 23.97% hydrocarbon đối với khí thải xe Kia Towner 750 kg sản xuất tại Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải.

Sản phẩm: Viên gốm Cordierit có phủ xúc tác

Địa chỉ ứng dụng: Sử dụng trong các Bộ chuyển hóa xử lý khí thải trong động cơ ô tô
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn