Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thí nghiệm: Quá trình và thiết bị Truyền nhiệt, Thủy lực, Truyền chất, Hóa đại cương vô cơ, Hóa lý, Hóa học dầu mỏ, Công nghệ sản xuất chất vô cơ hữu cơ, Đồ án Công nghệ, Đồ án tốt nghiệp, thực tập kỹ thuật, thực tập chuyên môn.
Ngành: Hoá học
 2007 Sinh viên Cao đẳng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghệ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn