Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,591,117

 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên- trường hợp điển hình tại tỉnh Kon Tum
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  TS. Đoàn Gia Dũng; Thành viên:  
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: B2009-ĐN08-01 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn