Nguyễn Trọng Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,300,354

 
Mục này được 23505 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Trọng Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  24/06/0
Nơi sinh: Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Giáo dục Thể Chất; Tại: Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn - Bắc Ninh
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Giáo dục Thể Chất
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0905128354
Email: nguyentrongtuan_tdc@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • 1993: Cán bộ hợp đồng tại tổ GDTC trường Đại học Bách khoa
  • 1996: Hợp đồng dài hạn công tác huấn luyện đội tuyển bóng bàn, tổ chức phong trào tại Khoa GDTC trường Đại học Đại cương - Đại học Đà Nẵng
  • 2005: Cán bộ giảng dạy tại TT Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn