Nguyễn Trúc Thuyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 24845 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Trúc Thuyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Hà Tây
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Văn học so sánh và Văn học thế giới; Tại: Trường ĐH Ngôn ngữ Bắc Kinh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 766087; Mobile: 0914699789
Email: ntthuyen@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng day tiếng trung tại một số trung tâm ngoại ngữ (2000-2003), giảng dạy tại khoa Trung-Nhật ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng (2003-2006), giảng dạy và làm tổ trưởng bộ môn Thực hành tiếng tại khoa Trung ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng (2009 đến nay).

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong đào tạo giáo viên trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Trúc Thuyên. Nhà xuất bản Đại học Huế. Trang: 658-668. Năm 2019. (Jun 16 2019 9:08PM)
[2]Tham luận: 略 谈 岘 港 外 国 语 大 学 中 文 系 采 用 汉 语 教 程 于 综 合 课 教 学 的 若 干 问 题. Tác giả: Nguyễn Trúc Thuyên. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: 10.3. Năm 2010. (Jul 1 2019 8:42PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: STUDENT CREDIT IN THE WORLD AND POLICY IMPLICATIONS FOR VIETNAM. Authors: Nguyễn Trúc Thuyên . Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Pages: 330-342. Year 2019. (Jul 7 2020 5:03PM)
[2]Article: A study on the translation and acceptance of Chinese Swordsmen novels in Vietnam. Authors: Nguyễn Trúc Thuyên. Bắc Kinh, Trung Quốc. No: 01(2016). Pages: 151 - 162. Year 2016. (Jul 1 2019 8:10PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn