Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Áp dụng phương pháp fuzzy entropy chọn lọc các đặc tính của phóng điện cục bộ trong mối nối cáp điện cao áp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tùng Lâm*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(97).2015, Quyển 1;Từ->đến trang: 38;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu phóng điện cục bộ là một trong những phương pháp phân tích cách điện của thiết bị cao áp quan trọng. Phóng điện cục bộ có thể bắt nguồn từ những khiếm khuyết khác nhau và đặc điểm của các loại phóng điện cục bộ do đó cũng có sự khác biệt. Thông qua các thí nghiệm, 104 đặc tính của phóng điện cục bộ được thu thập và bộ đặc tính này mang khối lượng dữ liệu rất lớn. Tuy nhiên, không phải tất các đặc tính đều hữu dụng trong việc phân loại và nhận dạng, vì vậy vấn đề cần được giải quyết là chọn lọc được đặc tính cần thiết và loại bỏ các đặc tính không quan trọng. Nghiên cứu này áp dụng lí thuyết fuzzy entropy để tìm ra được các đặc tính được dùng để phân loại các dạng khiếm khuyết trong mối cáp điện cao áp.
ABSTRACT
Partial discharge (PD) measurement is one of the most important diagnostics methods of insulation systems in high voltage equipment.PD activities may stem from various kinds of defects, and their characteristics correspondingly behave differently. In this study, 104 features of partial discharge are collected through a series of experiments in laboratory, which are large dimensional data set.However, not all of features are useful for classification and recognition, so the problem needed to solve is the selection of the relevant features and elimination of non-important features.The fuzzy entropy algorithm was applied to find out features owning characteristics for distinguishing the defects in high voltage cable joints.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn