Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Multi-agent system with plug and play feature for distributed secondary control in microgrid—Controller and power hardware-in-the-loop Implementation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tung-Lam Nguyen, Efren Guillo-Sansano, Mazheruddin Syed, Van-Hoa Nguyen, Steven Blair, Luis Reguera, Quoc-Tuan Tran, Raphael Caire, Graeme Burt, Catalin Gavriluta, Ngoc-An Luu
Nơi đăng: Energies - MPDI; Số: 11;Từ->đến trang: 3253;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn