Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cross-infrastructure holistic experiment design for cyber-physical energy system validation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Hoa Nguyen, Quoc Tuan Tran, Yvon Besanger, Tung Lam Nguyen, Tran The Hoang, Cedric Boudinnet, Antoine Labonne, Thierry Braconnier, Herve Buttin
Nơi đăng: 2018 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT Asia); Số: .;Từ->đến trang: .;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn