Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,120,815

 Xây dựng bài thí nghiệm cho phòng thí nghiệm cao áp
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  Nguyễn Tùng Lâm
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: T2011-02-CBT36 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn