Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,321,115

 Protecting FPGA-based Partially Reconfigurable Embedded Systems and IP Cores from Remote Update
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thanh, Tran Hoang Vu, Nguyen Van Cuong, Pham Ngoc Nam
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: International Journal of Computing and Digital Systems (IJCDS); Số: IJCDS Vol.3;Từ->đến trang: 21-27;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn