Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,321,093

 Enhance Performance in Implementing the Security of Partially Reconfigurable Embedded System
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thanh, Tran Hoang Vu, Nguyen Duy Phuong, Do Son Tung, Nguyen Van Cuong, Pham Ngoc Nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: American Journal of Embedded Systems and Applications (AJESA), USA, February, 2014
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: AJESA Vol.2 (1);Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn