Nguyễn Văn Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,689,705

 
Mục này được 12093 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/02/1984
Nơi sinh: Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Quê quán Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện kỹ thuật; Tại: Trường ĐHBK Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Tại: Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
Dạy CN: Tự động hóa
Lĩnh vực NC: Tự động hóa trong công nghiệp, Truyền thông công nghiệp, SCADA
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Địa chỉ liên hệ: Thôn Đại La - xã Hòa Sơn - huyện Hòa Vang - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363894882; Mobile: 0973987771
Email: nvnam@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ năm 2006 đến năm 2014 làm việc tại Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng
- Từ năm 2015 đến năm 2016 làm việc tại Công ty CP Môi Trường Việt Nam
- Từ năm 2017 đến nay công tác tại Khoa Điện - Điện tử trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hệ thống plasma phóng điện màn chắn (DBD) ứng dụng trong xử lý nước thải. Chủ nhiệm: TS. Trương Thị Hoa. Thành viên: TS. Nguyễn Xuân Bảo, ThS. Trần Duy Chung, ThS. Nguyễn Văn Nam. Mã số: B2019-DN06-17. Năm: 2021. (Jul 9 2021 10:51AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán mạng Nơ ron tích chập nhận dạng các đối tượng di động. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Nam. Thành viên: TS. Nguyễn Đức Quận. Mã số: T2019-06-130. Năm: 2020. (Nov 18 2020 1:44PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ứng dụng cảm biến quán tính để ước lượng các thông số bước đi cho người sử dụng thiết bị hỗ trợ đi lại. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Duy Dưởng. Thành viên: Nguyễn Anh Duy; Nguyễn Văn Nam; Dương Quang Thiện. Mã số: B2018-ĐN06-10. Năm: 2020. (Jul 9 2021 10:56AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo mô hình thực hành điều khiển điện – khí nén tích hợp. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Nam. Thành viên: TS. Nguyễn Đức Quận. Mã số: T2018-06-91. Năm: 2019. (Nov 18 2020 1:49PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Chế tạo mô hình phân loại, sắp xếp và kiểm tra sản phẩm phục vụ giảng dạy thực hành. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Văn Nam. Thành viên: TS. Nguyễn Đức Quận. Mã số: T2017-06-59. Năm: 2018. (Jun 15 2020 11:51AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng thuật toán Faster Region-based Convolutional Neural Networks phân loại loài hoa. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Nam, TS. Nguyễn Đức Quận. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA. Số: ATiGB 2019. Trang: 183-193. Năm 2019. (Nov 18 2020 2:07PM)
[2]Bài báo: ĐỘ CHÍNH XÁC NHẬN DẠNG TRONG MÔ HÌNH FASTER R-CNN KHI CÓ NHIỄU. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Nam, TS. Ngô Đình Thanh. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: VOL. 17, NO. 11, 2019. Trang: Trang 6-10. Năm 2019. (Nov 18 2020 2:02PM)
[3]Bài báo: Chế tạo mô hình phân loại, sắp xếp và kiểm tra sản phẩm phục vụ giảng dạy thực hành. Tác giả: KS. Nguyễn Văn Nam, TS. Nguyễn Đức Quận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(120).2017, Quyển 2. Trang: 78 - 81. Năm 2017. (Mar 19 2018 11:26PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng truyền thông công nghiệp bằng tín hiệu cáp quang trong điều khiển trạm cấp nước khu du lịch Bà Nà. Tác giả: KS. Nguyễn Văn Nam, TS. Nguyễn Đức Quận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(108).2016, Quyển 2. Trang: 116 - 122. Năm 2016. (Apr 14 2017 11:30AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An Image Processing Based Controller for a Three Degrees of Freedom Robotic Arm. Authors: Nguyễn Văn Nam; Huỳnh Bá Tấn; Nguyen Đức Quận. IPublisher: IEEE Xplore. No: 978-1-7281-8658-0/20/$31.00 ©2020 IEEE. Pages: 146-154. Year 2021. (Jul 9 2021 10:44AM)
[2]Article: Application of the Faster R-CNN algorithm to identify objects with both noisy and noiseless images. Authors: Nguyen Van Nam. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET), ISSN: 2278-1323. No: S.No 01, Volume 9 Issue 4 April 2020. Pages: 112-115. Year 2019. (Nov 18 2020 2:16PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn