Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,610,687

 Nghiên cứu chế tạo mô hình thực hành điều khiển điện – khí nén tích hợp
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Văn Nam; Thành viên:  TS. Nguyễn Đức Quận
Số: T2018-06-91 ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề tài này dựa trên một số thiết bị đào tạo thực hành của các hãng sản xuất trong và ngoài nước để tạo ra một thiết bị giảng dạy thực hành có tính tích hợp cao. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các thiết bị khí nén, bổ trợ kiến thức thực tế giúp cho cho sinh viên tham gia các học phần đồ án môn học, đồ án tổng hợp. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể chế tạo những loại máy móc có sử dụng thiết bị khí nén trong công nghiệp, có khả năng tra cứu và biết cách ứng dụng các cơ cấu vào trong thực tiển. Đáp ứng được nguồn nhân lực đảm bảo về chuyên môn.

- Sản phẩm nghiên cứu đã hoàn thiện gồm thiết bị đào tạo thực hành “mô hình thực hành điều khiển điện khí nén”, với 4 bài tập đã được xây dựng vận hành trên mô hình này. Một tài liệu hướng dẫn thực hành môn điều khiển điện khí nén.



- Mô hình thực hành điều khiển điện khí nén tích hợp sẽ được giới thiệu và chuyển giao đến các giảng viên và cán bộ giảng dạy thực hành chuyên ngành Tự động hóa trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng để giảng dạy thực hành cho sinh viên.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn