Nguyễn Văn Phát
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 23120 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Phát
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  29/09/1980
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Phường Hòa Quý - Quận Ngũ Hành Sơn - TP.ĐN
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thông tin; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin; Tại: Đại học Bordeaux
Dạy CN: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực NC: Computer Network
Ngoại ngữ: Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0914082565
Email: nvphat@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Năm 2005 đến nay, giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ Thông tin thuộc Khoa Điện - Điện tử
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phần mềm hỗ trợ lựa chọn đề thi thuộc ngân hàng câu hỏi tự luận cho công tác khảo thí. Chủ nhiệm: ThS. Đố Phú Huy. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Phát. Mã số: Mã số T2017-06-68. Năm: 2017. (Oct 2 2018 5:54PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu công nghệ Web Responsive và xây dựng ứng dụng hỗ trợ việc học tập của sinh viên. Chủ nhiệm: ThS.Nguyễn Văn Phát. Thành viên: ThS.Lê Thiện Nhật Quang. Mã số: T2017-06-65. Năm: 2017. (Oct 2 2018 4:12PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi và hỗ trợ ra đề thi trong đào tạo bậc cao đẳng tại Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: ThS.Nguyễn Văn Phát. Mã số: T2011-06-11. Năm: 2011. (Oct 2 2018 4:13PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Building Website for Learning Management System with Moodle. Authors: ThS. Nguyễn Văn Phát; ThS. Lê Thiện Nhật Quang. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET). No: Volume 9, Issue 6. Pages: 157-160. Year 2020. (Jun 3 2020 5:18PM)
[2]Article: Security of Software Defined Networking and Solutions. Authors: Nguyễn Văn Phát; Nguyễn Thị Thúy Hoài. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET). No: Volume 9, Issue 6, June. Pages: 170-173. Year 2020. (Jun 18 2020 10:00PM)
[3]Article: Researching remote sensing picture categorize technical in order to moniter land use status . Authors: Nguyen Van Phat and Do Phu Huy. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET), ISSN 2278 - 1323. No: 2. Pages: 26-30. Year 2019. (Feb 27 2019 9:28PM)
[4]Article: An overview of maximal frequent itemset algorithm for transactional databases . Authors: Nguyễn Văn Phát. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET), ISSN: 2278 – 1323. No: Volume 8, Issue 4. Pages: 127-129. Year 2019. (May 25 2019 8:43PM)
[5]Article: BUILDING RFID SYSTEM COMBINED WITH IoT IN TEACHING PRACTICE. Authors: Trần Duy Chung, Nguyễn Văn Phát, Nguyễn Thị Thúy Hoài. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET), ISSN: 2278 – 1323. No: Volume 8, Issue 4. Pages: 118-120. Year 2019. (May 25 2019 8:57PM)
  
 Khen thưởng
[1] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm học 2006 - 2007. Năm: 2007.
[2] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm học 2009 - 2010. Năm: 2010.
[3] Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011. Năm: 2011.
[4] Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Số: QĐ số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[5] Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019. Năm: 2019.
[6] Vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Số: 172/QĐ-ĐHSPKT. Năm: 2020.
[7] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Số: 163/QĐ-CĐĐHSPKT. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn