Nguyễn Xuân Lãn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,736,165

 
Mục này được 32583 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Xuân Lãn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/05/0
Nơi sinh: Thừa Thiên - Huế
Quê quán Phú Lộc
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế công nghiệp; Tại: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Kinh tế; Tại: Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội
Dạy CN: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 3836934; Mobile: +84948687799
Email: nguyenxuanlan@due.edu.vn; nguyenxuanlan@due.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 1986 đến 1994: Giảng viên Phân hiệu Đại học kinh tế Đà Nẵng

- Từ 1994 đến nay: Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp: từ lý thuyết đến thực tiễn. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Lãn. Thành viên: Đinh Thị Lệ TrâmLê Thị Minh Hằng. Mã số: BN2006. Năm: 2009. (Sep 5 2012 10:13AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Lãn. Thành viên: . Mã số: DN1999. Năm: 1999. (Sep 5 2012 10:09AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Bầu không khí tổ chức và việc đổi mới trong công việc của người lao động: nghiên cứu tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở Nhat Trang.. Tác giả: Pham Hong Liem, Nguyen Xuan Lan. Hội thảo quốc tế về Marketing (MICA - 2018). Trang: 128 - 146. Năm 2018. (Jul 26 2019 3:39PM)
[2]Tham luận: Thiết kế công việc thúc đẩy sự đổi mới công việc của người lao động: nghiên cứu tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang.. Tác giả: Pham Hong Liem, Nguyen Xuan Lan. Hội thảo quốc tế về Kinh tế, Quản trị và kinh doanh (CIEMB - 2018). Trang: 280 - 288. Năm 2018. (Jul 26 2019 3:46PM)
[3]Tham luận: Phát huy hành vi hỗ trợ thương hiệu: Vai trò của môi trường tổ chức và trách nhiệm xã hội của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa. Tác giả: Phạm Hồng Liêm, Nguyễn Xuân Lãn. Hội thảo Quản trị và Kinh doanh (COMB - 2018). Trang: 279 - 288. Năm 2018. (Jul 26 2019 3:57PM)
[4]Tham luận: Ảnh hưởng của công nghệ trong ngành kinh doanh khách sạn và giải pháp marketing tại khách sạn Galina Nha Trang. Tác giả: Nguyễn Xuân Lãn; Lê Văn Huy; Phạm Thị Hoàn Nguyên. Hội thảo Quản trị và Kinh doanh (COMB - 2017). Trang: 156 - 172. Năm 2017. (Jul 26 2019 3:31PM)
[5]Bài báo: Vốn tâm lý, và sự lớn mạnh trong công việc: Hàm ý cho năng lực đột phá của người lao động – trường hợp nghiên cứu ở một số khách sạn tại Nha Trang. Tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Phạm Hồng Liêm. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3(03). Trang: 47 - 56. Năm 2015. (Jul 26 2019 3:15PM)
[6]Bài báo: Sự tiến triển trong tiếp cận lý thuyết và thực hành marketing. Tác giả: Nguyen Xuân Lãn, Đinh Thị Lệ Trâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 4(21). Trang: 23-25. Năm 2007.
(Sep 5 2012 10:27AM)
[7]Bài báo: Một số ý kiến về việc sử dụng chiết khấu khối lượng trong chính sách định giá của các doanh nghiệp. Tác giả: Nguyen Xuân lãn. Tạp chí Kinh tế và phát triển, , tháng 8/.. Số: số 74. Trang: 15-17. Năm 2003. (Sep 5 2012 10:24AM)
[8]Bài báo: Hoàn thiện phương pháp điều chỉnh giá trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp. . Tác giả: Nguyen Xuân Lãn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Kinh tế dự báo, số 4 - 1999.
marriage affairs open i want an affair
. Số: 4. Trang: 10-12. Năm 1999.
(Sep 5 2012 10:21AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Relationship Between Organizational and Employee Work Innovation: Mediation Role of Brand Support Behavior and Psychological Capital (Hotels in Khanh Hoa Province, Vietnam). Authors: Phạm Hồng Liêm, Nguyễn Xuân Lãn. Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies. No: Vol.1. Pages: 391-402. Year 2022. (Jul 21 2022 4:43PM)
[2]Presentations: Creating Innovation in Hospitality Industry: The Role of Brand Supporting Behavior. Authors: Phạm Hồng Liêm, Nguyễn Xuân Lãn. Annals of Computer Science and Information Systems. Pages: 207-212. Year 2021. (Jul 21 2022 4:48PM)
[3]Presentations: The risk of leverage based growth strategy: A case study of Minh Phu seafood corporation. Authors: Phan Hoàng Long, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Xuân Lãn. International Conference on Management and Business. Pages: 181-188. Year 2021. (Jul 21 2022 4:55PM)
[4]Presentations: How to enable employee work innovation through job design and organizational climate in luxury hotels. Authors: Pham Hong Liem, Nguyen Xuan Lan. Hội thảo Kinh doanh và Quản trị (COMB2019). Pages: 173. Year 2019. (Aug 20 2020 4:49PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Quản trị marketing – Định hướng giá trị Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Võ Quang Trí, Đinh Thị Lệ Trâm, Phạm Ngọc Ái. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2010.(Sep 5 2012 10:40AM)
[2]Hành vi người tiêu dùng Chủ biên: Nguyễn Xuân Lãn. Đồng tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Đường Thị Liên Hà. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2010.(Sep 5 2012 10:42AM)
[3]Nghiên cứu marketing - lý thuyết và thực hành Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Đặng Công Tuấn, Lê Văn Huy. Nơi XB: NXB Thống kê. Năm 2006.(Sep 5 2012 10:38AM)
[4]Quản trị học Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thj Loan. Nơi XB: NXB Thống Kê. Năm 2006.(Sep 5 2012 10:36AM)
[5]Nghiên cứu Marketing Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2002.(Sep 5 2012 10:34AM)
[6]Marketing căn bản Chủ biên: Nguyễn Xuân Lãn. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2000.(Sep 5 2012 10:31AM)
[7]Quản trị Marketing Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1999.(Sep 5 2012 10:32AM)
[8]Quản trị Kinh doanh Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Nguyễn Khoa Khôi
.
Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1997.(Sep 5 2012 10:29AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Hồng Liêm
Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự đổi mới trong công việc của người lao động: trường hợp nghiên cứu tại các khách sạn ở Khánh Hòa
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2020

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị chiến lược
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Đại học.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị Marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1991 Đại học và Cao học.  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Nghiên cứu Marketịng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1991 Sinh viên Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Quản trị học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1990 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  - Tham gia đào tạo và tư vấn về Quản trị Chiến lược và Văn hóa tổ chức tại Công ty CP Cảng Đà Nẵng từ 2015 đến 2017.
- Tham gia đào tạo theo các chuyên đề "Văn hóa Doanh nghiệp", "Kỹ năng ra quyết định" tại Trường Cao Đẳng Điện Lực Hội An cho các lớp Quản lý cấp 3,4,5 của EVN và EVNCPC từ 2014 đến tháng 6/2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn