Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,735,817

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị chiến lược
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Đại học.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị Marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1991 Đại học và Cao học.  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Nghiên cứu Marketịng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1991 Sinh viên Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Quản trị học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1990 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn