Từ Ánh Nguyệt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 104 lượt người xem
Họ và tên:  Từ Ánh Nguyệt
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/09/1983
Nơi sinh: Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Quê quán Xã Mai Phụ, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Lịch sử Việt Nam; Tại: Đại học Vinh
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Tại: Đại học Sư phạm Huế
Dạy CN: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ năm 2009-2016: Giảng viên môn Đường lối Cách mạng tại khoa Lý luận chính trị, Đại học Duy Tân Đà Nẵng
- Từ năm 2016-nay: Giảng viên môn Đường lối cách mạng tại khoa Lý luận chính trị, Đại học Kinh tế Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số QuảngNam – Đà Nẵng trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1954-1960 và ý nghĩa hiện nay. Tác giả: Từ Ánh Nguyệt. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận, Học viện Chính trị Khu vực III. Số: 3. Trang: 79-83. Năm 2019. (Aug 17 2020 4:17PM)
[2]Bài báo: Phong trào phá ấp chiến lược ở Quảng Nam – Đà Nẵng (1961-1963). Tác giả: Từ Ánh Nguyệt. Tạp chí Lịch sử Quân sự. Số: 321. Trang: 35-39. Năm 2019. (Aug 17 2020 4:13PM)
[3]Tham luận: Phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào các dân tộc thiểu số Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn 1954-1960. Tác giả: Từ Ánh Nguyệt, Văn Nam Thắng. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia các nhà khoa học trẻ, Đại học Sư Phạm Huế. Trang: 141-145. Năm 2019. (Aug 17 2020 4:22PM)
[4]Bài báo: Phong trào Phật giáo Quảng Nam – Đà Nẵng năm 1963. Tác giả: Từ Ánh Nguyệt. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Số: 6A. Trang: 5-13. Năm 2018. (Aug 17 2020 4:08PM)
[5]Bài báo: Phong trào đấu tranh chính trị ở Quảng Nam – Đà Nẵng (1964-1965). Tác giả: Từ Ánh Nguyệt. Tạp chí Khoa học Xã hội miền trung. Số: 3. Trang: 66-72. Năm 2018. (Aug 17 2020 4:11PM)
[6]Tham luận: Phong trào chống dồn dân và phá ấp chiến lược ở Quảng Nam – Đà Nẵng (1961-1964). Tác giả: Từ Ánh Nguyệt, Văn Nam Thắng. Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ 2017, Đại học Sư Phạm Huế. Trang: 118-124. Năm 2017. (Aug 17 2020 4:00PM)
[7]Bài báo: Nhìn lại cuộc vận động của Phật giáo Quảng Nam – Đà Nẵng năm 1963. Tác giả: Từ Ánh Nguyệt. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận, Học viện Chính trị Khu vực III. Số: 7. Trang: 68-71. Năm 2017. (Aug 17 2020 3:54PM)
[8]Bài báo: Đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Genève ở Quảng Nam – Đà Nẵng những năm 1954-1955. Tác giả: Từ Ánh Nguyệt. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận, Học viện Chính trị Khu vực III. Số: 3. Trang: 38-42. Năm 2016. (Aug 17 2020 3:52PM)
[9]Bài báo: Cuộc nổi dậy làm chủ thành phố suốt 76 ngày đêm (10/3-24/5/1966) của nhân dân Đà Nẵng. Tác giả: Từ Ánh Nguyệt. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Duy Tân. Số: 4. Trang: 100-105. Năm 2014. (Aug 17 2020 3:47PM)
[10]Bài báo: Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ đối với khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng. Tác giả: Từ Ánh Nguyệt, Văn Nam Thắng. Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế. Số: 2. Trang: 209-218. Năm 2013. (Aug 17 2020 3:41PM)
[11]Bài báo: Xã Đắc Tờ Kan làm tốt công tác tôn giáo. Tác giả: Từ Ánh Nguyệt. Tạp chí Công tác Tôn giáo. Số: 12. Trang: 16-18. Năm 2012. (Aug 17 2020 3:36PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng sử học Đinh Xuân Lâm

 Xã hội nhân văn

 2020

 

 Quỹ sử học Đinh Xuân Lâm, Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngành: Khoa học XHNV
 2020 sinh viên đại học, cao đẳng  Các trường Đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng
[2]Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngành: Khoa học XHNV
 2009 Sinh viên Đại học, cao đẳng  Các trường Đại học, cao đẳng thành viên của Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn