Nguyễn Văn Thiết
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,112,004

 
Mục này được 23516 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Thiết
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/09/1963
Nơi sinh: Điện Bàn
Quê quán Điện Bàn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vẽ kỹ thuật; Tại: Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Phó trưởng phòng Đào tạo
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Vẽ kỹ thuật
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 3532093; Mobile: 0905028091
Email: ngvanthiet@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1985-1995: giáo viên Trường Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi, Đà Nẵng
1996-1998: giáo viên Trường Đại Học Kỹ Thuật, Đại học Đà Nẵng
1999-2001: giáo viên Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
2001-2003: học Advanced Diploma tại Đại học Swinburne, Úc.
2004 đến nay: giáo viên Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở:
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn