Nguyễn Hòa Nhân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,714

 
Mục này được 31780 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hòa Nhân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  27/10/1960
Nơi sinh: Tp Hội An
Quê quán Tp Hội An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế Thống kê; Tại: Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: ; Tại: Học viện Tài chính Hà Nội
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2013
Dạy CN: Tài chính Ngân hàng.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh (C), Nga (C), Pháp (C)
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3955168; Mobile: 0905101470
Email: nhannh@due.edu.vn; nhndhdn@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1983 - 1992: Giảng viên Bộ môn Thống kê Kinh tế, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
1987 - 1988: Thực tập sinh tại Đại học Пятигорск, Cộng hòa Liên bang Nga (Liên Xô cũ)
1992 - 1995: Giảng viên TCNH, Phó CNK(1993) Kinh tế nghiệp vụ, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
1995 - 1997: Hoàn thành chương trình Thạc sĩ Tài chính-Tín dụng tại ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
1996 - 2005: Phó Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, giảng viên Tài chính - Ngân hàng.
T4 - 5/1997: Nghiên cứu và trao đổi học thuật tại Viện Đại học Grenoble, Cộng hòa Pháp.
1998 – 2003: Nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án Tiến sỹ tại Học viện Tài chính Hà Nội.
2005 - 2014: Chủ nhiệm khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
2013: Được phong học hàm Phó Giáo sư Kinh tế.
2015: Trưởng Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp, Khoa Tài chính, ĐH Kinh tế- ĐH Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của chương trình Tín dụng giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Chi nhánh Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Thành viên: TS.Võ Thúy Anh; ThS.Võ Hoàng Diễm Trinh; ThS. Phan Đặng My Phương; ThS.Lê Phương Dung; ThS. Nguyễn Thanh Hương. Mã số: B2010-ĐN04-42. Năm: 2012. (Oct 7 2012 10:58AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Phân tích Rủi ro DAĐT trong hoạt động tín dụng ngân hàng. Chủ nhiệm: Nguyễn Hòa Nhân. Thành viên: . Mã số: B99-III-13. Năm: 2002. (Jun 2 2011 5:49AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Hoàn thiện phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Chủ nhiệm: Nguyễn Hòa Nhân. Thành viên: . Mã số: B97-III-04-TĐ. Năm: 1999. (Dec 31 2010 10:50AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam . Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân, ThS. Lê Phương Dung, ThS. Nguyễn Thị Thiều Quang. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 207. Trang: 37-45. Năm 2014. (Apr 21 2015 4:27PM)
[2]Bài báo: Quy mô và cấu trúc vốn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân, ThS. Lê Phương Dung. Tạp chí Kinh tế và Dự báo
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4. Trang: 18-20. Năm 2014.
(Apr 21 2015 4:23PM)
[3]Bài báo: Cấu trúc vốn động của doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân, ThS. Lê Phương Dung
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu. Số: 01. Trang: 61-77. Năm 2013. (Apr 21 2015 4:20PM)
[4]Bài báo: Đánh giá tác động của lãi suất và chính sách lãi suất đối với ngân hàng thương mại. Tác giả: TS. Nguyễn Hòa Nhân, PGS.TS. Lâm Chí Dũng. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(65). Trang: 25-30. Năm 2013. (Jul 9 2013 10:59PM)
[5]Bài báo: Vận dụng quyền chọn thực quyết định thời điểm đầu tư dự án. Tác giả: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(65). Trang: 87-91. Năm 2013. (Jul 9 2013 11:02PM)
[6]Bài báo: Kết hợp cách tiếp cận quyền chọn với phân tích hồi quy logistic đo lường rủi ro vỡ nợ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: TS. Nguyễn Hòa Nhân, ThS. Phan Đình Anh. Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐH Kinh tế TPHCM. Số: 272. Trang: 18-31. Năm 2013. (Jul 9 2013 11:18PM)
[7]Bài báo: Phát triển hoạt động Quỹ đầu tư phát triển địa phương Đà Nẵng. Tác giả: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60). Trang: 82-87. Năm 2012. (Jul 9 2013 10:52PM)
[8]Bài báo: Nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của chương trình tín dụng giải quyết việc làm của NHCSXH Đà Nẵng. Tác giả: TS. Nguyễn Hòa Nhân và ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh. Tạp chí Ngân hàng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 8. Trang: 52-55. Năm 2012.
(Oct 7 2012 1:47PM)
[9]Bài báo: Giải pháp cho thị trường công cụ phái sinh Việt Nam . Tác giả: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(54). Trang: 134-141. Năm 2012. (Oct 7 2012 11:14AM)
[10]Bài báo: Ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số VN-Index_ Nghiên cứu thực nghiệm . Tác giả: TS Nguyễn Hòa Nhân+ThS Đặng Tùng Lâm
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Phát triển Kinh tế, ĐH Kinh tế TPHCM. Số: số 261. Trang: 43-50. Năm 2012. (Oct 7 2012 11:58AM)
[11]Bài báo: Nâng cao chất lượng dạy và học tín chỉ từ góc độ công nghệ dạy và học . Tác giả: TS. Nguyễn Hòa Nhân
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng dạy và học tín chỉ”
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 12. Trang: 237-241. Năm 2011.
(Oct 7 2012 1:32PM)
[12]Bài báo: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Kỷ yếu hội thảo Khoa học “Phát triển nguồn nhân lực cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” liên kết giữa ĐH Kinh tế và Học viện Chinh trị - Hành chính Khu vực 3. Số: 12. Trang: 240-249. Năm 2011. (Oct 7 2012 1:41PM)
[13]Bài báo: Vấn đề quản trị công ty trong các ngân hàng - nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tác giả: Nguyễn Hòa Nhân
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Phát triển kinh tế
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 248 (6/2011). Trang: 49-54. Năm 2011.
(Jun 2 2011 3:12PM)
[14]Bài báo: M&A ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp cơ bản. Tác giả: Nguyễn Hòa Nhân. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHĐN. Số: 5 (34)/2009. Trang: 145-151. Năm 2009. (Jun 2 2011 3:02PM)
[15]Bài báo: Giải pháp phát triển dịch vụ chứng khoán tại thành phố Đà Nẵng . Tác giả: TS Nguyễn Hòa Nhân + TS Võ Thị Thúy Anh Khoa Tài chính Ngân hàng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(34)/2009. Trang: 135-144. Năm 2009. (Jun 2 2011 3:05PM)
[16]Bài báo: Phát triển thị trường công cụ phái sinhViệt Nam.. Tác giả: TS. Nguyễn Hòa Nhân, ThS. Đinh Bảo Ngọc. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Phát triển dịch vụ tài chính tại miền Trung” tại Đại học Kinh tế ĐN. Số: 01. Trang: 20-25. Năm 2005. (Jun 2 2011 6:09AM)
[17]Bài báo: Phương pháp thẩm định rủi ro tài chính cho các dự án đầu tư ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hòa Nhân
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Ngân hàng Việt Nam. Số: 06.2001. Trang: 49-53. Năm 2001. (Dec 31 2010 10:50AM)
[18]Bài báo: Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lợi của dự án đầu tư. Tác giả: Nguyễn Hòa Nhân. Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ, Việt Nam
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 06.2001. Trang: 19-21. Năm 2001.
(Dec 31 2010 10:50AM)
[19]Bài báo: Tăng cường vai trò của ngân hàng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội miền Trung. Tác giả: Nguyễn Hòa Nhân, đồng tác giả với Lâm Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Anh - ĐH Kinh tế Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Chiến lược kinh tế - xã hội cho miền Trung Việt Nam trước thềm thế kỷ 21 tổ chức tại Đà Nẵng. Số: 4.2000. Trang: 34-40. Năm 2000. (Dec 31 2010 10:50AM)
[20]Bài báo: Một số vấn đề trong việc vận dụng các phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư. Tác giả: Nguyễn Hòa Nhân. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 07.2000. Trang: 134-139. Năm 2000. (Dec 31 2010 10:50AM)
[21]Bài báo: Thẩm định dự án đầu tư cho quá trình CNH - HĐH, NN - N.thôn ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hòa Nhân. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc: Các giải pháp kinh tế phục vụ CNH - HĐH, nông nghiệp-nông thôn tổ chức tại Đà Nẵng. Số: 8.1999. Trang: 135-141. Năm 1999. (Dec 31 2010 10:50AM)
[22]Bài báo: Những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư. Tác giả: Nguyễn Hòa Nhân
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Ngân hàng, Việt Nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 05.1998. Trang: 17-19. Năm 1998.
(Dec 31 2010 10:50AM)
[23]Bài báo: Lựa chọn kiểu tổ chức Thị trường Chứng khoán cho Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hòa Nhân. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 01.1996. Trang: 57. Năm 1996.
(Dec 31 2010 10:50AM)
[24]Bài báo: Xây dựng Thị trường Chứng khoán ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hòa Nhân
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: 02.1995. Trang: 34. Năm 1995. (Dec 31 2010 10:50AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 9 2013 11:38PM)(Dec 31 2010 10:50AM)(Oct 7 2012 12:04PM)(Dec 31 2010 10:50AM)(Dec 31 2010 10:50AM)
[1]Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. Năm 2013.
[2]Thị trường Chứng khoán,  Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. Năm 2013.
[3]Tài chính – tiền tệ Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: PGS.TS.Lâm Chí Dũng; TS.Hồ Hữu Tiến; ThS.Võ Văn Vang; ThS. Trịnh Thị Trinh; ThS. Đặng Tùng Lâm
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. Năm 2012.
[4]Lý thuyết Thống kê   
Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân, TS. Hồ Hữu Tiến. Đồng tác giả: TS. Hồ Hữu Tiến. Nơi XB: Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Năm 1990.
[5] Thống kê Công nghiệp
Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân + PGS.TS Nguyễn Tấn Cừ. Đồng tác giả: PGS.TS Nguyễn Tấn Cừ. Nơi XB: Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Năm 1990.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn