Trần Đăng Nhân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,549,099

 
Mục này được 22930 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Đăng Nhân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  30/08/1987
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế phát triển; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2024; Chuyên ngành: Kinh tế học; Tại: Học viện Công nghệ Ấn Độ Bhubaneswar
Dạy CN: Kinh tế phát triển
Lĩnh vực NC: Kinh tế học thực nghiệm, Kinh tế năng lượng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: nhantran@due.edu.vn; nhan.trand@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2010-2014: Giảng dạy tại Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
2015-2016: Trợ giảng tại Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
2016-2020: Giảng dạy tại Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
2020-2024: Nghiên cứu sinh tại Học viện Công Nghệ Ấn Độ Bhubaneswar, Ấn Độ
4/2024-nay: Giảng dạy tại Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Evidence on the stationarity of electricity consumption in India. Authors: Nhan Dang Tran, Naresh Chandra Sahu, Chon Van Le. Utilities Policy. No: 88. Pages: 101766. Year 2024. (May 18 2024 3:37PM)
[2]Article: Estimation of income and price elasticities of Indian electricity demand. Authors: Nhan Dang Tran, Naresh Chandra Sahu, Pushp Kuma. The Electricity Journal. No: 36. Pages: 107285. Year 2023. (Jun 21 2023 11:21AM)
[3]Article: Income, coal consumption, and the environmental Kuznets curve in Vietnam. Authors: Nhan Dang Tran, Naresh Chandra Sahu, Pushp Kumar. Environmental Science and Pollution Research. No: 30. Pages: 58200–58212. Year 2023. (Jun 6 2023 9:35PM)
[4]Article: Asymmetric price response of industrial electricity demand in India. Authors: Nhan Dang Tran, Naresh Chandra Sahu. Utilities Policy. No: 82. Pages: 101552. Year 2023. (Jun 6 2023 9:42PM)
[5]Article: The relationship between income inequality and savings: evidence from household‐level panel data in Vietnam. Authors: Nhan Dang Tran, Chuong Nguyen Ong, Quy Dinh Le Nguyen. Journal of Applied Economics. No: 23. Pages: 709-728. Year 2020. (Jun 8 2023 12:16PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế vĩ mô
Ngành: Kinh tế học
 2016 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  I completed the PhD program at IIT Bhubaneswar in India in March 2024. My current research areas are topics in empirical development economics, including (but not limited to) energy, resources, and policy.

Working papers:
1. The economic effects of climate change 
2. Oil prices and emissions

ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-3881-6289

Research scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=Kx-tvJ0AAAAJ&hl=vi


  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn