Trần Đăng Nhân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,858

 
Mục này được 21330 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Đăng Nhân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Thăng Bình, Quảng Nam
Quê quán Thăng Bình, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế phát triển; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Chính sách công; Tại: Trường Fulbright
Lĩnh vực NC: Kinh tế học tài chính và tiền tệ, Kinh tế môi trường
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0903509157
Email: nhantran@due.edu.vn: nhan.trand@gmail.com
 Các bài báo, báo cáo khoa học
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn