Trần Đăng Nhân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,221,204

 
Mục này được 21979 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Đăng Nhân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  30/08/1987
Nơi sinh: Thăng Bình, Quảng Nam
Quê quán Thăng Bình, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế phát triển; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Chính sách công; Tại: Trường Fulbright
Dạy CN: Kinh tế phát triển
Lĩnh vực NC: Kinh tế học thực nghiệm, Kinh tế năng lượng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: nhantran@due.edu.vn; nhan.trand@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2010-2014: Giảng dạy tại Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
2015-2016: Trợ giảng tại Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
2016-nay: Giảng dạy tại Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: The relationship between income inequality and savings: evidence from household‐level panel data in Vietnam. Authors: Trần Đăng Nhân, Ông Nguyên Chương, Nguyễn Lê Đình Quý. Journal of Applied Economics. No: 23. Pages: 709-728. Year 2020. (Nov 28 2020 8:36PM)
[2]Presentations: Income inequality, social status, and household savings in rural Vietnam. Authors: Trần Đăng Nhân, Ông Nguyên Chương, Nguyễn Lê Đình Quý. INTERNATIONAL CONFERENCE STARTUP AND INNOVATION NATION. Pages: 1240. Year 2018. (Aug 20 2019 7:19AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn