Nguyễn Huy Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26058 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Huy Bình
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/01/1956
Nơi sinh: Hoằng Lộc, Hoằng Hoá, Thanh Hóa
Quê quán Hoằng Lộc, Hoằng Hoá, Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  sinh học; Tại: Đại học Sư phạm Vinh
Đơn vị công tác: Phòng Khoa học và HTQT; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2000; Chuyên ngành: Sinh học; Tại: Đại học Vinh
Dạy CN: Hình thái giải phẫu Thực vật, Phân loại họcThực Vật
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Huy Bình, Phòng KH,SĐH&HTQT Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02362244198; Mobile: 0905122837
Email: nhbinh@dce.udn.vn; huybinh1556@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 1973 - 1977 Học Tại Trường Đại học Sư phạm Vinh
- 1977 - 1993 Dạy tai Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng
- 1994 - 2006 Làm tại phòng Đào tạo - công tác sinh viên Đại học Sư phạm - ĐHĐN
- 2006 - 2011 Làm tại phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác Quốc tế
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thực trạng rau xanh trồng ở Đà Nẵng, đề xuất hướng phát triển vành đai rau xanh của thành phố, mã số: Đ2012-03-16. Chủ nhiệm: Nguyễn Huy Bình. Mã số: Đà Nẵng. Năm: 2012. (Mar 11 2013 8:50AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, định hướng phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trồng trong vườn và trang trại ở Hòa Vang - Đà Nẵng, mã số: B2009- ĐN03-41. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn huy Bình. Mã số: B2009- ĐN03-41. Năm: 2011. (May 31 2011 4:01PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khả năng cải tạo đất của cây Cốt khí (Thephrosia candida D.C) vùng đồi núi Hoà Vang, Đà Nẵng, mã số: T2007-03-25 . Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn huy Bình. Mã số: T2007- ĐN03-25. Năm: 2007. (May 31 2011 3:58PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu cấu trúc vườn nhà ở TP. Đà Nẵng, mã số: B2004-16-30. Chủ nhiệm: Nguyễn Huy Bình. Mã số: Mã số: B2004-16-30. Năm: 2005. (Apr 25 2011 11:23AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Đa dạng thực vật vườn nhà TP. Đà Nẵng, Mã số: T2003-16-48. Chủ nhiệm: Mã số: T2003-16-48. Thành viên: . Mã số: Mã số: T2003-16-48. Năm: 2003. (Apr 25 2011 11:16AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bước đầu khảo sát cây ăn quả trong vườn, trang trại ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Huy Bình. Tạp chí Khoa học và công nghệ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 5(40)2010. Trang: 17 đến 24. Năm 2010.
(May 31 2011 4:18PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hình thái giải phẫu Thực vật, Phân loại học thực vật, Giáo dục giới tính
Ngành: Sinh học
 1977 Cao đẳng, Đaị học  Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng nam Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn