Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,055

 Nghiên cứu cấu trúc vườn nhà ở TP. Đà Nẵng, mã số: B2004-16-30
viagra coupon click free discount prescription card
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Nguyễn Huy Bình; Thành viên:  
Số: Mã số: B2004-16-30 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Nông lâm ngư
Lập danh lục thực vật vườn ở Thành phố Đà Nẵng
Xác lập dộ phân bố các nhóm cây ăn quả trong các loại vườn
Tìm hiểu một số đặc tính thực vật học cây ăn quả và cây làm rau ăn
Xác lập các mô hình hiện có
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn