Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,411

 Nghiên cứu khả năng cải tạo đất của cây Cốt khí (Thephrosia candida D.C) vùng đồi núi Hoà Vang, Đà Nẵng, mã số: T2007-03-25

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn huy Bình; Thành viên:  
Số: T2007- ĐN03-25 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Chưa xác định

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn