Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,596,549

 Nghiên cứu, định hướng phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trồng trong vườn và trang trại ở Hòa Vang - Đà Nẵng, mã số: B2009- ĐN03-41
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn huy Bình
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: B2009- ĐN03-41 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Nông lâm ngư© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn