Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,596,142

 Nghiên cứu thực trạng rau xanh trồng ở Đà Nẵng, đề xuất hướng phát triển vành đai rau xanh của thành phố, mã số: Đ2012-03-16
Chủ nhiệm:  Nguyễn Huy Bình; Thành viên:  
Số: Đà Nẵng ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Nông lâm ngư

      - Lập danh mục các loài rau xanh trồng ở Đà Nẵng

      - Lập được biểu đồ thời vụ trồng, thu hoạch rau xanh ở Đà Nẵng

      - Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và an toàn rau xanh ở Đà Nẵng
      - Hướng phát triển vành đai rau xanh ở Đà Nẵng


Kết quả của đề tài là cơ sở lý luận và khoa học để các nhà quản lý nông nghiệp có cơ sở hoạch định chính sách phát triển các vùng rau an toàn trong thành phố Đà Nẵng.

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn