Nguyễn Hữu Chiến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,150,708

 
Mục này được 12409 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Chiến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/10/1956
Nơi sinh: Hải Hậu
Quê quán Hải Hậu
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: PPGD Toán; Tại: ĐH Vinh (ĐHSP Vinh trươc đây)
Lĩnh vực NC: Giáo dục
Ngoại ngữ: Nga+Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán - ĐHSP
Điện thoại: 3733291; Mobile: 0905181603
Email: nhchien@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 9/1977 đến 1tháng9/1 982 Giảng dạy tai trường Cao đẳng sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng
Từ tháng 9/1982 đến tháng 3/1985 đi nghĩa vụ quân sự .
Từ tháng 3/1985 đến 1995 công tác giảng dạy tại trương  Cao đẳng sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng
Từ năm 1995 đến nay giảng dạy tại trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn