Nguyễn Hữu Giang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,162,340

 
Mục này được 11920 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Giang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/08/1954
Nơi sinh: Quảng Bình.
Quê quán Quảng Trạch, Quảng Bình.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Lịch sử; Tại: Trường Đại học Sư phạm Vinh
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
Dạy CN: Lịch sử Việt Nam, Phương pháp dạy–học lịch sử, Đại cương dân tộc học, Lịch sử tư tưởng phương Đông - Việt Nam.
Lĩnh vực NC: Lịch sử Việt Nam, Phương pháp dạy–học lịch sử.
Điện thoại: 3733330; Mobile: 0905552216
Email: nhgiang@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 1977 đến 1994: Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ 1994 đến nay: Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lịch sử Việt Nam cận đại
Ngành: Lịch sử
 1994 Sv ngành Sư phạm Lịch sử
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Sư phạm
[2]Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam
Ngành: Lịch sử
 1994 SV ngành Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Chính trị, Ngữ Văn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[3]Đại cương dân tộc học (Các dân tộc trên đất nước Việt Nam)
Ngành: Dân tộc học
 1994 SV ngành Sư phạm Lịch sử, Việt Nam học, Giáo dục Chính trị  Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[4]Phương pháp dạy học cụ thể 1, 2
Ngành: Khoa học giáo dục
 1994 SV ngành Sư phạm Lịch sử
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn