Nguyễn Hữu Giang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,522,904

 
Mục này được 8322 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Giang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/08/1954
Nơi sinh: Quảng Bình.
Quê quán Quảng Trạch, Quảng Bình.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Lịch sử; Tại: Trường Đại học Sư phạm Vinh
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
Dạy CN: Lịch sử Việt Nam, Phương pháp dạy–học lịch sử, Đại cương dân tộc học, Lịch sử tư tưởng phương Đông - Việt Nam.
Lĩnh vực NC: Lịch sử Việt Nam, Phương pháp dạy–học lịch sử.
Điện thoại: 3733330; Mobile: 0905552216
Email: nhgiang@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 1977 đến 1994: Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ 1994 đến nay: Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn