Nguyễn Hoàng Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16232 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hoàng Hải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/00/1962
Nơi sinh: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quê quán Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý giáo dục học; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I
Đơn vị công tác: Ban Thanh tra, Pháp chế; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Trưởng Ban
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Giáo dục học; Tại: Viện khoa học giáo dục Việt Nam
Dạy CN: Giáo dục học đại cương, Tâm lý học đại cương, Lý luận dạy học, Lý luận giáo dục tiểu học, Tâm lý học tiểu học, Giáo dục gia đình, Giáo dục dân số,..
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
  - Từ 1983 đến tháng 8/1990: Giáo viên trường Trung học sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng; Giảng dạy môn Tâm lý học và Giáo dục học.
- Từ tháng 9/ 1990 đến tháng 5/ 1993: Giảng viên khoa Giáo dục - Chính trị, trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 6/ 1993 đến tháng 5/ 1995: Học viên cao học chuyên ngành Giáo dục học tại Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.
- Từ tháng 6/ 1995 đến tháng 8/1996: Giảng viên khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
- Từ tháng 9/ 1996 đến tháng 5/ 2005: Chuyên viên ban Thanh tra giáo dục ĐHĐN (năm 1999 được đổi thành ban Thanh tra giáo dục và Công tác thi đua ĐHĐN); tham gia sinh hoạt chuyên môn tại khoa Tâm lý Giáo dục, trường Đại học sư phạm, ĐHĐN.
- Từ tháng 6/ 2005 đến nay: Phó trưởng ban Thanh tra giáo dục và Công tác thi đua ĐHĐN (năm 2010 được đổi thành ban Thanh tra, Pháp chế và Thi đua ĐHĐN); tham gia sinh hoạt chuyên môn tại khoa Tâm lý Giáo dục, trường Đại học sư phạm, ĐHĐN.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: B2004-III-24. Mô hình hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng ở Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Hải. Mã số: B2004-III-24. Năm: 2008. (May 1 2011 4:11PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: B98-III-09. Ảnh hưởng của các kiểu gia đình đến sự định hướng giáo dục con cái trong nhóm dân cư làm nghề biển ven Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Hải. Thành viên: . Mã số: B98-III-09. Năm: 2000. (May 1 2011 4:06PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Quy trình giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua các bài rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 10 [59]. Trang: 98-102. Năm 2012. (May 16 2013 4:11PM)
[2]Bài báo: - Xác định các giá trị nghề nghiệp cần giáo dục cho sinh viên sư phạm tiểu học hiện nay. Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (28). Trang: 87-95. Năm 2008. (Dec 31 2010 10:02AM)
[3]Bài báo: - Nhận diện các giá trị trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải. Tạp chí Giáo dục. Số: 196(Kì 2 - 8/2008). Trang: 17-20. Năm 2008. (Dec 31 2010 10:02AM)
[4]Bài báo: - Vài nét định hướng giáo dục con cái của nhóm dân cư làm nghề biển ven Tp. Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 2. Trang: 38-41. Năm 2003.
(Dec 31 2010 10:02AM)
[5]Bài báo: - Sự lựa chọn mô hình hôn nhân của sinh viên ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Trang: 132-137. Năm 1999. (Dec 31 2010 10:02AM)
[6]Bài báo: - Các yếu tố tác động đến tuổi kết hôn lần đầu của phụ nữ nước ta hiện nay, Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng số 5, 1998. Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 191 - 196. Năm 1998. (Dec 31 2010 10:02AM)
  
 Sách và giáo trình
(May 6 2011 9:12PM)(May 6 2011 9:03PM)(May 6 2011 9:06PM)
[1]Lý luận giáo dục Tiểu học Chủ biên: Nguyễn Hoàng Hải. Nơi XB: Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng. Năm 2010.
[2]Tâm lý học Tiểu học Chủ biên: Nguyễn Hoàng Hải. Nơi XB: Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng. Năm 2009.
[3]Sư phạm học Tiểu học Chủ biên: Nguyễn Hoàng Hải. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thị Kim Thu. Nơi XB: Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng. Năm 2009.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn