Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,166,559

 - Sự lựa chọn mô hình hôn nhân của sinh viên ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Hải
Nơi đăng: Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng; Số: 6;Từ->đến trang: 132-137;Năm: 1999
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dự báo về mô hình hôn nhân của sinh viên sư phạm có những ý nghĩa quan trọng đối với thực tiễn giáo dục ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở phân tích các số liệu điều tra, bài viết đã xác định khuôn mẫu chung về tuổi kết hôn và quyền quyết định hôn nhân mà nhóm sinh viên ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) đã dự kiến cho mình. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm giúp sinh viên xây dựng cho mình một mô hình hôn nhân phù hợp.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn