Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,952,480

 B98-III-09. Ảnh hưởng của các kiểu gia đình đến sự định hướng giáo dục con cái trong nhóm dân cư làm nghề biển ven Thành phố Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hoàng Hải
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: B98-III-09 ; Năm hoàn thành: 2000; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục

Sự định hướng của cha mẹ trong việc giáo dục con cái chi phối toàn bộ quá trình giáo dục gia đình, và do đó, có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của mỗi đứa trẻ trong suốt cuộc đời. Vì thế, nghiên cứu nhằm giúp các bậc cha mẹ có định hướng đúng đắn trong việc giáo dục con cái là việc làm có ý nghĩa thực tiễn cần thiết.

Trong khuôn khổ cho phép, đề tài đã tiến hành nghiên cứu định hướng giáo dục con cái của các bậc cha mẹ thuộc nhóm dân cư làm nghề biển – một nhóm dân cư với nét tâm lý truyền thống là luôn mong muốn có nhiều con và luôn định hướng giáo dục con cái trở thành người kế tục nghề biển của mình.

Qua  nghiên cứu, đề tài đã làm rõ đặc điểm đời sống gia đình, những thay đổi về mặt nhận thức của các bậc cha mẹ trong việc giáo dục con cái (nhất là trong định hướng giáo dục con cái) ở từng kiểu gia đình (xét theo quy mô); chỉ ra tính chất và mức độ ảnh hưởng của kiểu gia đình đến định hướng giáo dục con cái trong nhóm dân cư làm nghề biển ven Thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, đề tài đã kiến nghị về vấn đề hỗ trợ xã hội nhằm giúp các gia đình làm nghề biển xây dựng được những định hướng giáo dục con cái phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của xã hội.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn