Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST 217 
Chủ biên: Vinh, P.C., Cuong, N.H.H., Vassev, E.; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: LNICST @ SpringerLink; Mã số: 217 ;Năm XB: 2018
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
TÓM TẮT
Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication, 6th International Conference, ICCASA 2017, and 3rd International Conference, ICTCC 2017, Tam Ky, Vietnam, November 23-24, 2017, Proceedings.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn