Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,961

 Ngăn chặn lõm/lồi áp trên lưới điện phân phối bằng thiết bị phục hồi điện áp động
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Minh Khoa, Đoàn Đức Tùng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(102).2016;Từ->đến trang: 132;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lõm/lồi áp là những sự kiện có thể gây hại cho các tải nhạy cảm trên lưới điện phân phối (LĐPP). Có nhiều giải pháp được áp dụng để ngăn chặn lõm/lồi áp, trong số đó thiết bị phục hồi điện áp động (DVR) là giải pháp rất hiệu quả. Bài báo đề xuất cấu trúc và phương pháp điều khiển DVR nhằm ngăn chặn lõm/lồi áp, tránh các tác hại gây ra đối với các tải nhạy cảm trên LĐPP. Phương pháp sử dụng kỹ thuật tạo điện áp bù đồng pha với điện áp nguồn và biến đổi d-q-0 để kịp thời phát hiện và tạo ra điện áp bù giữ cho điện áp tải luôn bằng điện áp định mức trong suốt khoảng thời gian lõm/lồi áp xảy ra ở phía nguồn. DVR được mô hình hóa trên Matlab/Simulink và các trường hợp lõm/lồi áp ba pha và một pha được khảo sát để đánh giá hiệu quả tác động của DVR trong việc ngăn chặn lõm/lồi áp. Các chỉ số méo dạng hài điện áp tải cũng được tính toán bằng phương pháp phân tích Fourier để đánh giá chất lượng điện áp tải.
ABSTRACT
Voltage sag/swell are events that can affect sensitive equipment in distribution network. There are many solutions to voltage sag/swell. Among them, dynamic voltage restorer (DVR) is an effective solution. This paper proposes structure and method of DVR control for mitigating voltage sag/swell and avoiding harmful effects on sensitive equipment in distribution network. The method uses techniques to generate injected voltage, in-phase with the source voltage and the d-q-0 transform to detect and generate injected voltage in order to maintain load voltage at rated voltage level during voltage sag/swell appearance at source side. DVR has been modeled in Matlab/Simulink. Three-phase voltage and one-phase voltage sag/swell have been examined to assess impacts of DVR on mitigating voltage sag/swell. The total harmonic distortion indexes of voltage load have also been calculated with Fourier analysis method to evaluate quality of load voltage.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn