Nguyễn Hoàng Lâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25024 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hoàng Lâm
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/07/0
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Công trình thủy; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Công trình thủy; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Quản lý nguồn nước; Tại: Đại học Nam Úc
Dạy CN: Xây dựng công trình thủy
Lĩnh vực NC: Thủy lực - Thủy văn
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Công trình thủy, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 54 - Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 0236 841296; Mobile: 
Email: nhlam@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2010 -> nay: Cán bộ giảng dạy khoa Xây dựng Công trình thủy, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng GIS trong quy hoạch đô thị thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm, Trần Thị Ngọc Mai, Lê Xuân Cường. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 8. Trang: 31-36. Năm 2013. (Apr 19 2016 2:17PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong thống kê ngập lụt hạ lưu lưu vực Cu Đê - TP Đà Nẵng. Tác giả: Lê Xuân Cường, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Phạm Thành Hưng. Kỷ yếu hội nghị GIS toàn quốc 2012. Số: 2012. Trang: 220-227. Năm 2012. (Dec 10 2012 9:14PM)
[3]Bài báo: Nhận thức và sự thực hành thích ứng biến đổi khí hậu của cộng đồng ngư dân đầm phá Tam Giang- Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế. Tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Minh Kỳ. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 245-2012. Trang: 33-40. Năm 2012. (Dec 10 2012 9:11PM)
[4]Bài báo: Khảo sát, phân tích đánh giá hư hỏng các công trình kè chống sạt lở bờ sông thuộc hệ thống sông Hương, sông Bồ và sông Bạch Yến tỉnh Thừa Thiên Huế. Tác giả: Nguyễn Đăng Thạch, Ngô Văn Dũng, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Trường Huy, Đoàn Viết Long, Nguyễn Hoàng Lâm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc. Số: 693-2012/CXB/02-14/KHTNCN. Trang: 447-455. Năm 2012. (Dec 10 2012 9:19PM)
[5]Bài báo: Áp dụng mô hình số trị tính xói cầu Rồng - sông Hàn. Tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm, Võ Văn Dương. Kỷ yếu Hội nghị SV NCKH ĐHĐN. Số: 2010. Trang: 246-251. Năm 2010. (Dec 10 2012 9:24PM)
[6]Bài báo: Áp dụng mô hình HEC-RAS tính trục tiêu sông Thoa. Tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm, Võ Văn Dương. Kỷ yếu Hội nghị SV NCKH ĐHBK ĐN. Số: 2009. Trang: 314-318. Năm 2009. (Dec 10 2012 9:26PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Using Principal Component Analysis (PCA) to assess water quality of Nhu Y river, Thua Thien Hue province. Authors: Nguyen Minh Ky, Nguyen Hoang Lam. Proceedings of the 4th GelK international symposium. No: 2014. Pages: 129-134. Year 2014. (Apr 19 2016 2:20PM)
[2]Article: Developing software for processing and administering river basin hydrometeorological data. Authors: Nguyen Truong Huy, Ngo Thanh Vu, Nguyen Hoang Lam. Smart water grid international conference, Incheon, Korea 2013. No: 2013. Pages: 238-239. Year 2013. (Apr 19 2016 2:21PM)
[3]Article: Applying Finite Element Method in Many River Problems . Authors: NGUYEN The Hung, NGUYEN Hoang Lam, VO Van Duong, DANG Viet Dung, VO Nguyen Duc Phuoc, HUYNH Thi Thu Tram, PHAM Phu Song Toan. World city forum INFRA – Workshop, Korea. No: 2010. Pages: 236-237. Year 2010. (Dec 10 2012 9:06PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giải nhì SV NCKH Đại học Bách khoa. Năm: 2009.
[2] Giải nhất SV NCKH Đại học Đà Nẵng. Năm: 2010.
[3] Giải ba SV NCKH cấp bộ. Năm: 2010.
[4] Giải ba cuộc thi sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC. Năm: 2010.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thủy lực cơ sở
Ngành: Xây dựng
 2011 Sinh viên ngành Xây dựng  Đại học Bách khoa ĐN
[2]Phương Pháp Tính
Ngành: Xây dựng
 2011 Sinh viên ngành Xây dựng  Đại học Bách khoa ĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn