Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,193

  MỘT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ỔN ĐỊNH MẶT TRƯỢT BẤT ĐỊNH
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Công HiềnNguyễn Hoàng Mai
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Hội nghị Đo lường toàn quốc lần thứ 2; Số: 1;Từ->đến trang: 285-292;Năm: 2005
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phương pháp sử dụng mặt trượt biến đổi trong điều khiển trượt đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Mặt trượt biến đổi đã cải thiện được một số chỉ tiêu chất lượng của hệ thống điều khiển. Bài báo này đề cập đến một phương pháp xác định tính ổn định của mặt trượt có độ dốc tỉ lệ với bình phương sai lệch. Loại mặt trượt này đã được dùng trong một số thực nghiệm và cho kết quả điều khiển rất tốt, giảm được độ rung và có khả năng chống nhiễu cao.
ABSTRACT
Many reseachers concern method using variable manifold in sliding mode control. The variable manifold improved some quanlity targets of control systems. This paper introduces a method to decide the stabilization of slide suface with manifold incline that is scales error square. This manyfold used for experimental and control results was very good, them chattering decreased and anti-distubance was increasing.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn