Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,902

[1] Đề tài cấp Bộ: NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO THIẾT BỊ THỬ STAND CHO HỆ THỐNG ĐIỆN-THỦY LỰC ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ TUA BIN M157 TRÊN HỆ TÀU TÊN LỬA 1241.8-P7. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Mai. Thành viên: Lê Quốc Huy, Nguyễn Lê Hòa, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Dĩnh, Hồ Khả Chưởng, Nguyễn Văn Thắng, Trần Văn Dũng. Mã số: B.2016.ĐNA.24. Năm: 2017. (Aug 8 2017 3:57PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng giải thuật xác định quĩ đạo phối hợp côg suất tối ưu trong xe hơi hybrid. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Mai. Thành viên: Phan Minh Đức, Nguyễn Văn Đoài, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Lê Hòa. Mã số: DD2014-02-106. Năm: 2015. (Aug 8 2017 3:53PM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu ứng dụng robot hàn tự động trong dây chuyền sản xuất khung sàn xe tải ben. Chủ nhiệm: Thư ký. Thành viên: 1. PGS. TS. Đoàn Quang Vinh - CN2. Ths. Trần Thái Anh Âu3. TS. Trương Thị Bích Thanh4. TS. Giáp Quang Huy. Mã số: KC 03/11-15. Năm: 2014. (Jan 10 2013 2:24PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu điều khiển SMAC cho robot. Chủ nhiệm: Chủ nghiệm. Thành viên: PGS. TS. Đoàn Quang Vinh. Mã số: BK-0103. Năm: 2005. (Jan 10 2013 2:19PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu điều khiển Digitax. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Mai. Thành viên: . Mã số: 003-94. Năm: 1994. (Jan 10 2013 2:16PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn