Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,942

 NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO THIẾT BỊ THỬ STAND CHO HỆ THỐNG ĐIỆN-THỦY LỰC ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ TUA BIN M157 TRÊN HỆ TÀU TÊN LỬA 1241.8-P7
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hoàng Mai; Thành viên:  Lê Quốc Huy, Nguyễn Lê Hòa, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Dĩnh, Hồ Khả Chưởng, Nguyễn Văn Thắng, Trần Văn Dũng
Số: B.2016.ĐNA.24 ; Năm hoàn thành: 2017; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

a. Mục tiêu tổng quát:

     Đảm bảo làm chủ quá trình sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, giám sát vận hành hệ thống điện-thủy lực điều khiển tua bin M15E trên lớp tàu tên lửa Молния 1241РЭ và 12418  được nhanh chóng và có độ tin cậy cao.

b. Mục tiêu cụ thể:

     Nghiên cứu, chế tạo được một thiết bị thử STAND để test và kiểm tra, giám sát và lưu trữ, phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống điện -thủy lực thông qua các dữ liệu thu được từ việc đo đạc thông số vận hành thử khi sửa chữa cho hệ thống điện-thủy lực điều khiển tua bin của lớp tàu tên lửa Молния 1241РЭ và 12418, đảm bảo độ chính xác như yêu cầu kỹ thuật của lớp tàu đặt ra.      

Ứng dụng tại các nhà máy sữa chữa tàu quân đội

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn