Nguyễn Hữu Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,728

 
Mục này được 16981 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/04/1996
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Đồng Văn - Thanh Chương - Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Kỹ sư; năm: 2013; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: Giáo dục Thể chất
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Thể chất - 62 Ngô Sĩ Liên - TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2014- nay Công tác tại Khoa Giáo dục Thể chất Đại học Đà Nẵng
Từ năm 2017-Nay: Ủy viên BCH Đoàn Cơ quan ĐHĐN, Bí thư Chi đoàn Khoa GDTC
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của BCH Công đoàn Cơ quan ĐHĐN. Số: 31/QĐKT-CĐCQ. Năm: 2016.
[2] Giấy khen của Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Số: 09/QĐ/ĐHĐN-ĐTN. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn