Nguyễn Hồng Ngọc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,823,738

 
Mục này được 22018 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hồng Ngọc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/10/1971
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến Trúc; Tại: Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Thiết kế Đô thị; Tại: Arizona State University
Dạy CN: Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị
Lĩnh vực NC: Quy hoạch đô thị, Thiết kế đô thị
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 1997-2012: Giảng dạy tại Khoa Xây Dựng DD&CN
Từ 2003-2006: Học thạc sỹ Quy hoạch Đô thị tại University of Kansas, Hoa Kỳ
Từ 2010-2015: Nghiên cứu sinh Arizona State University, Hoa Kỳ
Từ 2015-đến nay:Giảng dạy tại Khoa Kiến trúc
Từ 2019- đến nay: Nghiên cứu sau tiến sỹ tại Đại học Khalifa, UAE
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Những khía cạnh tiêu cực của Đô thị Thông - Ứng dụng với thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hồng Ngọc. Tạp chí Kiến trúc. Số: 286. Trang: 97-99. Năm 2019. (Jun 18 2019 9:24AM)
[2]Bài báo: Đề xuất quy chế quản lý môi trường hình thể theo dịnh hướng luật SmartCode cho khu vực hạ lưu sông Trường Định - Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hồng Ngọc. Tạp chí Kiến trúc. Số: 282. Trang: 103-105. Năm 2018. (Jun 18 2019 9:34AM)
[3]Bài báo: Phê bình kiến trúc từ những quan điểm nhân văn. Tác giả: Nguyễn Hồng Ngọc. Tạp chí Kiến trúc. Số: 281. Trang: 32. Năm 2018. (Jun 18 2019 9:42AM)
[4]Tham luận: VỀ CÁC KHÁI NIỆM TOÀN THỂ CỦA ALEXANDER VÀ PHẨM CHẤT CỦA PIRSIG: Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TRONG KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ . Tác giả: Nguyễn Hồng Ngọc
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. HỘI THẢO KHOA HỌC "CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TIÊN TIẾN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - ATCESD 2015
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Trang: 100-110. Năm 2015.
(Dec 21 2015 6:12PM)
[5]Bài báo: Cần phải có một luật Đô thị Thông mình cho thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hồng Ngọc
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kiến trúc. Số: 3. Trang: 30-35. Năm 2013. (Dec 21 2015 6:20PM)
[6]Bài báo: Luật Đô thị Mỹ: hiện tại và cải cách. Tác giả: Nguyễn Hồng Ngọc. Tạp chí Kiến trúc. Số: 5. Trang: 22-29. Năm 2012. (Dec 21 2015 6:22PM)
[7]Bài báo: Giới thiệu luật generative và quy hoạch thành phố Hội An. Tác giả: Nguyễn Hồng Ngọc. Tạp chí Kiến trúc. Số: 6. Trang: 20-27. Năm 2010. (Dec 21 2015 6:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Simulating the Generative Process of Urban Form: An Application Using OpenSim. Authors: Ngoc Hong Nguyen. Journal of Planning Education and Research. No: https://doi.org/10.1177/0739456X18772069. Pages: 1-12. Year 2018. (Sep 10 2018 11:47AM)
[2]Article: Generative forces shaping the traditional city: the case of Hoian, Vietnam. Authors: Ngoc Hong Nguyen. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability. No: DOI: 10.1080/17549175.2016.1223737. Pages: 231-253. Year 2017. (Feb 9 2017 12:37AM)
[3]Presentations: 'Bulding Generative Modules For Smartcodes Based On Simulations Of Netlogo- An Agent-Based Model'. Authors: Ngoc Hong Nguyen
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Proceedings of the 2011 International PUARL Conference: Generative Process, Patterns, And The Urban Challenge, 259-266. Portland: University of Oregon, PUARL Press. Pages: 259-266. Year 2011. (Dec 21 2015 6:18PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 15 2016 2:27PM)
[1]Giáo trình Thiết kế Đô thị: Phương pháp generative và ngôn ngữ kiểu mẫu
Chủ biên: Nguyễn Hồng Ngọc. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Năm 2016.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Graduate Education Completion Fellowship

 Xã hội nhân văn

 2014

 

 Arizona State University

[2] University Teaching Assistant Scholarship

 Xã hội nhân văn

 2010

 

 School of Geographical Sciences and Planning, Arizona State University

manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
[3] Học bổng Fulbright

 Xã hội nhân văn

 2003

 

 Đại sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chuyên đề Thiết kế Đô thị
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2015 Sinh viên đại học ngành Kiến trúc  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[2]Quy hoạch Đô thị
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2015 Sinh viên đại học ngành kiến trúc
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[3]Geography of Caribean and Latin America (online)
Ngành: Địa lý
 2012 Sinh viên Đại học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Arizona State University
[4]Xã hội học Đô thị
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2006 Sinh viên đại học ngành kiến trúc  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[5]Lịch sử Đô thị
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2006 Sinh viên Đại học ngành Kiến trúc
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[6]Lý thuyết Kiến trúc
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2006 Sinh viên đại học ngành Kiến trúc  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[7]Kiến trúc dân dụng
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 1998 Sinh viên Đại học ngành Xây Dựng DD&CN  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn