Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giải pháp đo đạc và đền bù lỗi định vị cho các thiết bị bàn xoay hai trục
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Hữu Nhân Nguyễn*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 11, 2019;Từ->đến trang: 16;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, các trung tâm gia công CNC đang được ứng dụng ngày càng nhiều và dần thay thế các máy công cụ truyền thống. Do đó, việc mở rộng khả năng công nghệ cũng như nâng cao chất lượng gia công của các máy CNC đang thu hút được rất nhiều sự chú ý. Trong đó, các thiết bị bàn xoay 2 trục luôn được xem là lựa chọn hàng đầu nhờ giá thành rẻ, dễ tích hợp với các trung tâm CNC 2, 3 trục và các máy công cụ truyền thống. Tuy nhiên, các lỗi hình học tồn tại trong các thiết bị này là nguyên nhan chính dẫn đến sự không chính xác trong quá trình gia công, đặc biệt là thành phần lỗi định vị. Trong nghiên cứu này, các tác giả hướng đến việc thiết lập một quy trình đo đạc và đền bù các lỗi định vị cho bàn xoay 2 trục phổ biến nhất (A,C) bằng máy đo CMM. Kết quả thử nghiệm cho thấy rằng độ chính xác của thiết bị được thử nghiệm được nâng cao hơn 50%.
ABSTRACT
In the process of industrialization and modernization in our country today, CNC machining centers are being applied more and more and gradually replacing traditional machine tools. Therefore, expanding technology capabilities as well as improving the machining quality of CNC machines is attracting a lot of attention. In particular, the 2-axis rotary tables are always considered as one of the top choices thanks to low cost, easiness to integrate with 2, 3-axis CNC centers and traditional machine tools. However, the geometry errors that exist in these devices are the main cause of inaccuracies in the machining process, especially the location errors. In this study, the authors aim to establish a process for measuring and compensating location errors for the most popular 2-axis rotary table (A, C) with a Coordinate Measuring Machine (CMM). Test results show that the accuracy of the tested device is improved by more than 50%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn