Nguyễn Hải Như
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,663,019

 
Mục này được 15932 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hải Như
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  14/09/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Võ Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Lịch sử Việt Nam; Tại: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Tại: Khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
Dạy CN: Lịch sử Đảng Công sản Việt Nam; Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: TOEIC 585
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (459 - Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng)
Điện thoại: ; Mobile: 0949440750
Email: nhnhu@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 6/2015 đến nay: giảng dạy tại Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư pham - Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Người thầy trong Tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm hiện nay. Tác giả: Nguyễn Hải Như; Nghiêm Văn Bình; Hồ Thanh Hải. Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh: Hội thảo Khoa học Quốc gia "Đạo đức Nhà giáo trong bối cảnh hiện nay". Số: ISBN 978-604-974-162-3. Trang: 407 - 412. Năm 2019. (Jun 10 2019 11:59PM)
[2]Bài báo: Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm "Di chúc". Tác giả: Nguyễn Hải Như. Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng: Hội thảo Khoa học "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh". Số: 01. Trang: 43 - 47. Năm 2019. (Jun 11 2019 12:12AM)
[3]Bài báo: Quá trình hình thành và đổi mới về Đường lối Văn hóa của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Tác giả: Nguyễn Hải Như. Tạp chí Khoa học, Đại học Khánh Hòa. Số: 01. Trang: 51-55. Năm 2017. (Jun 11 2019 12:18AM)
[4]Bài báo: Các chính sách phát triển ngoại thương ở Quảng Nam - Đà Nẵng thời chúa Nguyễn. Tác giả: Nguyễn Hải Như. Tạp chí Khoa học, Đại học Khánh Hòa. Số: 01. Trang: 56 - 61. Năm 2017. (Jun 11 2019 12:19AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngành: Khoa học XHNV
 2015 Sinh viên  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn