Nguyễn Hải Như
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,012,872

 
Mục này được 3376 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hải Như
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  14/09/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Võ Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Lịch sử Việt Nam; Tại: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Tại: Khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
Dạy CN: Lịch sử Đảng
Lĩnh vực NC: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Việt Nam;
Ngoại ngữ: TOEIC 585
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (459 - Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng)
Điện thoại: ; Mobile: 0949440750
Email: nhnhu@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 6/2015 đến nay: giảng dạy tại Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư pham, Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn