Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,259

 Hosting Virtual Machines on Distributed Datacenters
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chuan Pham, Nguyen H. Tran, Minh N.H. Nguyen, Jae Hyeok Son and Choong Seon Hong*
Nơi đăng: International Conference on Ubiquitous Informing Management and Communication(ACM IMCOM 2016), DOI: 10.1145/2857546.2857633; Số: Jan.;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Almost of cloud services nowadays are built at top geographically distributed infrastructure for better reliability and performance. In this paper, we consider the problem of placing virtual machines to host applications on a shared resource pool based on distributed cloud platforms. We formulate the problem of hosting virtual machines on distributed datacenters as an optimization problem, and propose a distributed framework DHC that can dynamically direct workload between datacenters to maximize total utility of entire datacenters. We also conduct many case studies to validate our method, and evaluate its effectiveness and practicality, using real-workload traffic traceswalgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
Almost of cloud services nowadays are built at top geographically distributed infrastructure for better reliability and performance. In this paper, we consider the problem of placing virtual machines to host applications on a shared resource pool based on distributed cloud platforms. We formulate the problem of hosting virtual machines on distributed datacenters as an optimization problem, and propose a distributed framework DHC that can dynamically direct workload between datacenters to maximize total utility of entire datacenters. We also conduct many case studies to validate our method, and evaluate its effectiveness and practicality, using real-workload traffic traces
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn