Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,336

 Cooperative Detection of Moving Source Signal in Sensor Network
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Minh N.H. Nguyen, Chuan Pham, and Choong Seon Hong
Nơi đăng: (Best paper awards) Conference KIISE 2016, Hàn Quốc; Số: .;Từ->đến trang: 1~3;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
In practical applications of distributed sensing and prediction over Wireless Sensor Network (WSN), environmental sensing activities are highly dynamic because of the noisy sensory information and mobility of targets. The recent distributed online convex optimization framework has developed the promising approach for solving approximately stochastic optimization problem over network of sensors follows distributed manner. The original distributed saddle point (DSPA) algorithm lacks of considering about the target mobility consequence. In this paper, we propose an integrated mechanism in order to stabilize predictions and achieve better convergence rate in target mobility scenario.
ABSTRACT
In practical applications of distributed sensing and prediction over Wireless Sensor Network (WSN), environmental sensing activities are highly dynamic because of the noisy sensory information and mobility of targets. The recent distributed online convex optimization framework has developed the promising approach for solving approximately stochastic optimization problem over network of sensors follows distributed manner. The original distributed saddle point (DSPA) algorithm lacks of considering about the target mobility consequence. In this paper, we propose an integrated mechanism in order to stabilize predictions and achieve better convergence rate in target mobility scenario.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn