Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán nhiệt quá trình sấy bằng không khí ẩm có hồi lưu tác nhân sấy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2017*; ThS. Nguyễn Công Vinh*; ThS. Nguyễn Lê Châu Thành; ThS. Nguyễn Hoài
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(120).2017-Quyển 2;Từ->đến trang: 113;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhằm tạo ra chế độ sấy dịu đồng thời giảm tổn thất nhiệt do tác nhân sấy thải ra ngoài, chúng ta có thể sử dụng chế độ sấy hồi lưu một phần trước hoặc sau Calorifer. Kết quả cho thấy quá trình hồi lưu tác nhân sấy đã làm cho hiệu suất nhiệt và chất lượng sản phẩm sấy tăng lên đáng kể so với khi không hồi lưu [1]. Hơn nữa ở nước ta công nghệ sấy ngày càng phát triển, nhất là trong các ngành hải sản, rau quả, nông sản và các loại thực phẩm. Do đó, việc nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện phần mềm tính toán nhiệt của quá trình sấy có hồi lưu tác nhân sấy phù hợp với điều kiện tự nhiên, kỹ thuật ở nước ta là hết sức thiết thực. Đồng thời, giúp qúa trình tính toán, thiết kế hệ thống sấy được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm sấy.
ABSTRACT
IIn order to generate soothing drying mode and reduce heat losses due to drying agent discharged, the partial reflux drying mode before or after Calorifer can be used. The results show that the process of reflux drying agent increases thermal efficiency and product quality considerably than that without reflux. In addition, in our country, drying technology increasingly develops, particularly in the industry of seafood, vegetables, agricultural products and foodstuffs. Therefore, it is very essential to research, build and improve the software of heat calculation of drying process that has reflux drying agent in accordance with natural conditions and techniques in our country. At the same time, it helps the procedure of computation, the design of drying system be done quickly and accurately, saving calculation time, energy as well as enhancing the quality of dried products.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn